Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 120,6 milions d’euros fins al juny després de netejar el balanç d’actius immobiliaris i la migració de TSB


27/07/2018
  • El benefici net recurrent sense els costos extraordinaris de TSB i les vendes de carteres s’incrementa un 24,4% fins als 456,8 milions d’euros.
  • Després de la venda de 12.200 milions d’euros d’actius problemàtics, aquests només representaran un 1,7% del balanç.
  • Forta activitat comercial amb un augment del 4,6% en el crèdit* ex TSB, impulsat pel bon comportament de les pimes i de les hipoteques a particulars a Espanya.

 

Banc Sabadell va tancar la primera meitat del 2018 amb un benefici net de 120,6 milions d'euros (317,7 milions d'euros ex TSB), un 67,2% menys que en el mateix període de l'any passat, un cop assumides les provisions per la reducció de 12.200 milions d'actius problemàtics, que eliminen pràcticament l'exposició immobiliària problemàtica, i els costos de la migració de TSB, que seran absorbits aquest exercici. Sense aquests extraordinaris, el benefici net recurrent s'incrementa un 24,4%, fins als 456,8 milions d’euros.

La posició de capital, la ràtio de CET 1 phased-in se situa en l’11,9% i fully-loaded a l’11,0% en tancar el segon trimestre del 2018. Després de tancar les vendes institucionals d'actius problemàtics, que aporten un impacte positiu, la ràtio CET1 fully-loaded se situa en l’11,2% i la ràtio phased-in és del 12,2%.

El negoci bancari del grup (marge d'interessos + comissions netes) mostra una evolució positiva, amb un creixement interanual ex TSB del 3,6%.

El marge de clients, excloent-ne els impactes no recurrents, se situa en el 2,77% i es manté estable en el trimestre gràcies a la bona gestió de preus. El marge d'interessos, ex TSB, millora en el trimestre un 1,0% impulsat pel creixement de volums i la fortalesa en els marges de les pimes. En termes interanuals, el grup es manté estable i registra un creixement de l’1,3% ex TSB, fins als 1.323,5 milions d'euros.

Les despeses d'explotació recurrents presenten una reducció del 2,3% trimestral. En tancar el juny, pugen a 1.336,0 milions d'euros i augmenten un 2,4% interanual. Els costos no recurrents en l'any pugen a 143,2 milions d'euros principalment pels costos de migració i postmigració de TSB.

 

Neteja del balanç: la ràtio de problemàtics sobre el total d’actius es redueix a només l’1,7%

Després de la venda de diverses carteres de crèdits morosos i actius immobiliaris per import de 12.200 milions d'euros, la ràtio d'actius problemàtics nets sobre el total de l'actiu se situa en l'1,7%.

Tenint en compte les vendes institucionals de carteres, la reducció d'actius problemàtics puja a 7.012 milions d’euros en el trimestre i a 9.547 milions d'euros en els últims 12 mesos, fet que situa el saldo en 7.911 milions d'euros (6.669 milions d'euros de dubtosos i 1.242 milions d’euros d’adjudicats).

A més, les vendes orgàniques a través de Solvia s'han incrementat en el trimestre un 55%, fet que implica la reducció d'actius adjudicats per valor brut de 439 milions d'euros (3.943 unitats).

Les dotacions per a insolvències i altres deterioraments totalitzen 806,3 milions d'euros en tancar el segon trimestre del 2018 (666,8 milions d'euros ex TSB) i inclouen una provisió de 92,4 milions d'euros per les futures compensacions a clients de TSB i 177,1 milions de provisió per les vendes institucionals de carteres.

La ràtio de morositat es redueix amb força i se situa en el 4,71% (5,77% ex TSB) i cau fins al 4,50% (5,53% ex TSB) tenint en compte les vendes de carteres. La cobertura d'actius problemàtics després de la venda de carteres se situa en el 54,6%.

 

Fortalesa comercial: el crèdit augmenta un 4,6% i creixen les hipoteques a particulars a Espanya

Els volums de crèdit viu creixen un 3,7% (4,6% ex TSB) interanual i un 2,9% (3,9% ex TSB) en el trimestre, impulsats pel bon comportament de les pimes i el creixement positiu de les hipoteques a particulars a Espanya.

Els recursos de clients en balanç augmenten a tipus de canvi constant un 2,8% (4,1% ex TSB) interanual i un 2,2% (4,1% ex TSB) trimestral, impulsats pel creixement dels comptes vista. Els saldos de comptes a la vista pugen a 105.400 milions d'euros (74.942 milions d'euros ex TSB) i representen un increment del 9,4% interanual (11,7% ex TSB) i del 3,5% trimestral (5,9% ex TSB).

Els recursos fora de balanç creixen un 1,2% en el trimestre, principalment pels fons d'inversió. El patrimoni en fons d'inversió, que en tancar el segon trimestre del 2018 se situa en 28.624 milions d'euros, representa un increment del 10,3% interanual (1,7% intertrimestral). Prop de 300.000 clients ja inverteixen part dels seus estalvis en fons d’inversió.

Els preus de la nova entrada van romandre estables en els segments amb creixement més gran gràcies a la nostra habilitat per defensar preus, i la millora de la quotes de mercat en els diferents segments demostra el dinamisme de l'activitat comercial a Espanya.

Els nous préstecs i línies de crèdit a pimes han crescut en termes interanuals un 11%, mentre que els préstecs al consum i hipotecaris s'han incrementat un 16%. La contractació del compte Expansió ha crescut un 15%; la facturació de targetes, un 14%, el mateix que les noves primes d'assegurances; i un 16% la facturació de TPV.

En Empreses, la quota de crèdit puja fins a l’11,45% des de l’11,25%; la de facturació de TPV, al 15,48% des del 14,83%; mentre que la penetració en pimes és del 50,5%, 50 punts bàsics per sobre de l'última dada disponible del tancament del 2017. A particulars, la quota de crèdit se situa en el 5,48%, la de facturació de targetes en el 7,76% i la de fons d'inversió en el 6,25%.

Durant la primera meitat d'any, l'alt ritme comercial ha permès captar 57.332 noves empreses, 187.265 particulars, 136.448 nòmines i, en total, 244.597 clients.Vídeo resum Resultats 2T 2018

 

 

Fets destacats del trimestre

 

Reducció gairebé total dels actius immobiliaris

Banc Sabadell va acordar amb data 19 de juliol la transmissió de la pràctica totalitat de la seva exposició immobiliària a una filial de Cerberus Capital Management L.P. ("Cerberus" i la "Operació"). Els actius immobiliaris objecte de l'Operació tenen un valor brut comptable conjunt aproximat de 9.100 milions d'euros i un valor net comptable conjunt aproximat de 3.900 milions d'euros.

L'Operació s'ha estructurat a través de la transmissió de dues carteres d'actius immobiliaris denominades comercialment "Challenger" i "Coliseum" a una o diverses companyies de nova constitució ("Newco(s)"), el capital s'aportarà i / o vendrà de manera que Cerberus participi directament o indirectament en el 80% del capital de la(es) Newco(s) i Banc Sabadell en el 20% restant. Banc Sabadell i Cerberus subscriuran un acord per regular les seves relacions com a socis de les Newco(s).

Solvia Serveis Immobiliaris, SLU continuarà prestant els serveis de gestió integral (servicing) dels actius immobiliaris objecte de l'Operació en règim d'exclusivitat.

El tancament de l'Operació, un cop s'obtinguin les corresponents autoritzacions i es compleixin les condicions de cadascuna de les carteres, implicarà la transmissió del control dels actius immobiliaris i, en conseqüència, la seva desconsolidació del balanç del grup Banc Sabadell.

L'Operació contribuirà positivament a millorar la rendibilitat del grup Banc Sabadell, exigint el reconeixement de provisions addicionals amb un impacte net d'aproximadament 92 milions d'euros i aporta un impacte positiu en la ràtio de capital Common Equity Tier 1 (fully loaded) de Banc Sabadell del voltant de 13 punts bàsics.

I amb data 24 de juliol del 2018, va acordar la transmissió d'una cartera de crèdits, composta per tres subcarteres, majoritàriament crèdits hipotecaris, amb un saldo viu aproximat de 2.295 milions d'euros, a Deutsche Bank i a Carval Investors (L’"Operació"). El tancament de l'Operació es completarà un cop s'hagin obtingut les autoritzacions corresponents i es compleixin les condicions pertinents. L'Operació tindrà un impacte negatiu en la ràtio de capital Common Equity Tier 1 (fully loaded) de tres punts bàsics, cosa que inclou provisions addicionals amb un impacte net aproximat de 32 milions d'euros en resultats.

 

Milloraments de qualificació d’S&P, Moody’s i DBRS

Amb data 6 d’abril del 2018, S&P Global Ratings va apujar la qualificació creditícia de Banc Sabadell a llarg termini a BBB des de BBB- i a curt termini a A-2 des de A-3. La perspectiva és estable. Aquesta pujada de qualificació creditícia es fonamenta en la millora de la qualitat creditícia de Banc Sabadell en el context d'un risc industrial menor del sistema bancari espanyol a causa principalment del seu despalanquejament, així com en una millora de la confiança inversora. Amb data 28 de juny, S&P Global Ratings ha afirmat la qualificació creditícia de Banc Sabadell de BBB a llarg termini, d'A-2 a curt termini i la perspectiva estable.

Amb data 17 d'abril de 2018, Moody'sInvestorsService (Moody's) ha apujat la qualificació creditícia de les cèdules hipotecàries i territorials de Banc Sabadell a Aa1 des d'Aa2 i s'ha modificat la perspectiva de la qualificació creditícia dels dipòsits de Banc Sabadell a positiva d'estable. Aquestes revisions es fonamenten en la millora del ràting del Govern d'Espanya el 13 d'abril del 2018.

Amb data 16 de Juliol, DBRS Rating Limited ha apujat la perspectiva de Banc Sabadell a positiva (des d’estable) i ha confirmat el ràting de llarg termini en BBB (high), així com el de curt termini en R-1 (low). El canvi de tendència a positiva i la confirmació del ràting reflecteixen la visió de la sòlida capitalització del grup Banc Sabadell i la millora contínua en la qualitat d'actius i en la rendibilitat del negoci core a Espanya.

 

Inversions d’Innocells: entrada a Israel amb Cardumen Capital i compra de la primera fintech, Instant Credit

InnoCells, el hub de negocis digitals de Banc Sabadell, ha invertit 7,5 milions d'euros en el fons de capital risc Cardumen Capital. Format el 2017 i regulat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Cardumen Capital va posar en marxa el 2017 el primer fons hispano-israelià per invertir en startups focalitzades en àrees clau per a la transformació digital, com la ciberseguretat, la intel·ligència artificial o el big data.

InnoCells va adquirir al juny Instant Credit, startup espanyola que ofereix préstecs al consum en el punt de venda tant físic com digital (e-commerce). La companyia, creada el 2016 i ubicada a Barcelona, ​​actua com a intermediari mitjançant una plataforma tecnològica multifinancera i multicanal que ofereix crèdits de forma transparent, segura, instantània i sense papers.


BStartup assoleix 150 milions d'euros de crèdits a startups

BStartup, el programa de Banc Sabadell de suport a joves companyies innovadores i tecnològiques, ha arribat als 2.700 clients amb perfil startup i ha formalitzat més de 150 milions en crèdits a aquesta tipologia d'empreses.

A més, ha llançat BStartup Health, un programa dirigit a projectes de salut en fases pre-seed i seed, on la inversió va dirigida fonamentalment a validar la tecnologia i el negoci. Es seleccionaran, en aquesta primera edició, tres projectes a tot Espanya. La selecció de projectes estarà assessorada per un comitè científic que integra tres reconeguts inversors i emprenedors experts en salut: Carlos Gallardo, fundador de CG Health Partners i membre del consell d'administració d'Almirall; el doctor Damià Tormo, CEO i fundador d’Ártax Biopharma Inc i General Partner a Columbus Venture Partners, i la doctora Montserrat Vendrell, partner a Alta Life Sciences.

 

Banc Sabadell crea el fons Asabys Health Innovation amb 60 milions d’euros

Banc Sabadell i la gestora Asabys Partners, promoguda per Josep Lluís Sanfeliu, han posat en marxa un nou fons de capital risc que centrarà la seva activitat d'inversió en el sector de la innovació en l'àmbit de la salut, i que té com a target arribar als 60 milions d'euros. En concret, el nou instrument neix amb la denominació "Sabadell Asabys Health Innovation Fund", i té previst de dur a terme inversions en primeres etapes en els camps de la biotech, medtech, digital health i serveis innovadors en l'àmbit de la salut, invertint principalment en territori espanyol i també al Regne Unit i a Israel.NOTA: Informació calculada sobre bases homogènies, assumint tipus de canvi constant i excloent-ne Sabadell United Bank, Mediterráneo Vida i la cartera de Mortgage Enhancement.

* El creixement del crèdit viu exclou l'impacte de l'EPA (ie. El 80% de l'exposició problemàtica de l’EPA el risc de la qual és presentat com a crèdit viu i el compte a cobrar).

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.